• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Koçluk

Denizli Öğrenci Koçluğu Sertifika Eğitimi

Koçluk

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak hayati önem taşıdığını biliyoruz. Onlara küçük yaşlardan başlayarak gerek okul yaşamlarında, gerekse aile, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde farkındalık kazandırmak ve bir eğitim koçu olarak yeni bir mesleğe girmek ister misiniz? Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak hayati önem taşıyor. Onlara küçük yaşlardan başlayarak gerek okul yaşamlarında, gerekse aile, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde farkındalık kazandırmak ister misiniz? Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Öğrencilerin konsantre olmasına, hedefe doğru biçimde yönlenmesine, zihinsel olarak rahatlamasına ve her türlü sınavlara

Denizli Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Koçluk

Öğrencinin şu anki durumu ile olmak istediği durum arasında bazen uçurumlar olabiliyor. Öğrenci koçu istediği durum veya konum arasındaki farkı en aza indirmeyi hedeflerken, bireyin hayatını olabilecek en üst potansiyelle yaşamasını sağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kendine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmasına yardımcı olur, başarılı yönlerini hatırlatır. Öğrenci Koçluğun temel işlevlerinden biri olan; strateji oluşturmak, bir eylem planı yaparak, kişinin yol haritasını çıkarmaya erken yaşlarda başlamasını sağlar. Öğrenci Koçluğunda amaç; Gereken yapıyı, destek ve geri bildirimi sağlayarak, bireyi harekete geçirmek ve hedeflerine ulaşması konusunda istek uyandırmaktır. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar. Öğrenciler Koçluk Çalışması sayesinde neler elde edebilirler? Zaman kullanımını çok daha etkili hale getirirken; “zamanı”, düzenl

Yaşam Koçluğu Sertifika Eğitimi

Koçluk

Hepimizin yaşadığı hayattan sıkıldığı, zorlandığı, çekip gitmek istediği anlar oluyordur. Hayatın daha gri olduğu bu zamanlarda bazen kendi seçimlerimiz bazen başkalarının dayatmaları bazen de hayatın bize yaptığı güzellikler! sonucu çözümsüz kaldığımızı hissederiz. Böyle durumlar için moral vermeyi, enerji depolamayı, yol göstermeyi iş edinmiş arkadaşlarımız, yakın dostlarımız, aile büyüklerimiz mutlaka çıkar. Bir de tam da böyle durumlar için eğitim almış ve bu işi profesyonelce yapan birtakım meslek grupları var. İşte yaşam koçluğu da bunlardan biri. Böyle yaşam koçu deyince boylu poslu, kocaman dağ gibi, vursan yere yıkılmaz kimseler geliyor gözümüzün önüne. Büyük ihtimalle, İngilizcesi olan “coach” tan Türkçeye yaptığımız çikın transleyşından kaynaklanıyor bu durum. Aslında yapılan iş itibariyle rehber ya da başka bir ifade daha anlamlı olabilirmiş ama artık dilimize yerleşen yerleşti. Tabi ki yaşam koçu olmak

Denizli Yaşam Koçluğu Eğitimi

Koçluk

Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen bireylerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir, kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu, Psikologların veya Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen insanların hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil geliştiricidir. Günümüz koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bireyler iş yaşamlarında ve özel hayatlarında profesyonel koçluk desteğine ihtiyaç duyabilirler. Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri strateji

Denizli Koçluk Eğitimleri

Koçluk

Bugünlerde sıkça duymaya başladığımız koçluk, hem tüm dünyada hızla gelişen bir meslek hem de her türlü örgütte, kurumlarda, şirketlerde, ailede ve kişiler arasındaki iletişimde kullanılan yöntemler bütünüdür. Bu iletişim yöntemi kurumlardaki liderlerden, okullardaki öğretmenlere ve ebeveynlere kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu makalede koçluk yöntemlerinden ziyade bir meslek olarak profesyonel koçluk ne demektir ve anlamı nedir sorusu üzerinde durulmuştur. Koçluk, insanları daha iyi bir hayata kavuşturmayı hedef alan ve istediklerini elde edebilmeleri için onlara yardımcı olan bir bilim ve sanattır. Koçluk demek değişim demektir, değişimler yaratmak demektir. Profesyonel koç bu değişim sürecinde bir katalizördür, değişimin hızının artırılmasında önemli bir görev üstlenir. Koçluk, kişinin hali hazırda bulunduğu durum ile gelecekte olmak istediği kişi arasındaki boşluğu kapatmasını, kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlar. Koçluğun odak noktası şimd